PST

PST

Pst Impact crusher, əhəngdaşı, bazalt, qranit və axın çınqıl kimi orta və çox sərt daşları asfalt və beton aqreqatlara əzən bir qırıcı növüdür.