TİTRƏMƏ ƏLƏYİ

TİTRƏMƏ ƏLƏYİ

məhsulların ölçüləri sadə bir konsepsiya əsasında süzgəc maşınları tərəfindən həyata keçirilir, incə materiallardan qaba ayırmaq üçün vibrasiya yaradılır, materialın bölünməsi ekran mesh ölçüsündən asılıdır