Tıkanmaz ələk

Tıkanmaz ələk

Tıxanmaz-flex polad ələk telləri digər normal ələklərin hərəkərlərinə əlavə olaraq makina titrəşiminə uyğun olaraq öz içlərində də titrəyir. Bu sayədə məsamələr daha az tıxanır ve tıxanan materiallar sürətli şəkildə çölə atılır.
Bu şəkildə Flex Tıxanmaz ələklərinin məsamələri sərbəst qalır ve özlüyündən təmizlənir. Ələmə problemlərində onun effektivliyi 50%-ə qədər yüksəkdir.
Ələk sistemlərində problem olan tıxanma problemi belə ələk telləri ilə həll olunub. Səbəb isə odur ki, bir-birindən asılı olmayaraq işləyən iki dayaq lövhəsi (lama) arasındakı tellər vibrasiya anında materialı saxlamır.