QUM VİNTİ ŞNEK

QUM VİNTİ ŞNEK

Kobud Material Yuyucular qaba qum və ya çınqıl və çınqılın yuyulması üçün təmizlənmiş materialı kifayət qədər susuzlaşdırmaq üçün istifadə olunur, beləliklə onu anbara çatdırmaq olar. Onlar həmçinin bəzi qurğularda linyit, mika, qabıq, yarpaq və zibilin çıxarılmasına kömək etmək üçün istifadə olunur. Onlar tək və ikiqat spiral konfiqurasiyalarda müxtəlif ölçülərdə spiral diametrləri və çən uzunluğunda istehsal olunur İncə material yuyucuları İncə Material Yuyucular, qumun susuzlaşdırılması zamanı suyu və lili qumdan ayırmaq üçün istifadə olunur. İncə Material Yuyucudan boşaldılan qum lent konveyerində anbara daşımaq üçün kifayət qədər qurudur. Bu qurğular incə qumların ən yaxşı şəkildə xilas edilməsi üçün geniş çökmə sahəsi olan tək və qoşa vintli qurğularda tikilir. Müxtəlif ölçülü spiral diametrlərdə və spiral uzunluqlarında mövcuddur