ÜZƏRİ REZİNSİZ RULO

ÜZƏRİ REZİNSİZ RULO

İstənilən diametr (57 mm,76 mm, 89 mm ,114 mm) və istənilən uzunluqda istehsalımız mövcuddur. istehsalımızda
Daşıyıcı,geri dönüş kalçu kaplamalı rulolar mövcuddur.İstehsalda vacib olan mərhələlərin ən önəmlilərindən biridə ruloların düzgün montajı və xammalının keyfiyyətli olmasına üstünlük verilməsidir.
Montaj mərhələsində istifadə olunan xammalın keyfiyyəti, ruloların istifadəsinin uzunömürlülüyündə köməkçi amillərdən ən önəmlisidir.