Panc ələk

Panc ələk

Dəlikli təbəqələr CNC maşınları ilə istehsal olunur.Aşağıdakı spesifikasiyalara əsasən:
Dəlikli rəbəqələrin qalınlığı 0,5 mm-dən 20 mm-ə qədər müxtəlif diametrin ziqzaqı ilə
Zərbəli vərəqlərin ölçüləri 1,50 arasında dəyişir.
Dairəvi qəliblərin diametri 1mm-dən 12mm-ə qədərdir.