KƏNARI GƏRGİLİ ƏLƏK

KƏNARI GƏRGİLİ ƏLƏK

Kənarı gərgili torlar digər sadə torlardan bir cox xüsusiyyətləri ilə fərqlənir.Beləki daşıyıcı lama üzərinə ələk fitilləri quraşdırmaq mütləqdir.Ələk torları yanlarından gərmə sacı ilə yaxşıca gərildikdən sonra
onu ələk gərgi boltları ilə daşıyıcı lamalara bərkidirlər.Ələk gərilmə işləri düzgün aparılmalıdır.Əks halda materialin oval yığılması nəticəsində ələk torlarının erkən dağılmasına səbəb olacaqdır.Bu kimi problemlerin yaranmaması səbəbindən ilk oncə hazır ələk torunun əyilmiş (bitmiş) vəziyyəti ələk makinasının ölçüsündən 3-4 sm kiçik olmalıdır.Ələkləri hissə-hissə istifadə etmək qənaətcildir.Bütöv bir ələk köhnəlmiş hissəni dəyişdirmək əvəzinə kiçik hissənin dəyişilməsi daha əlverişlidir.