ÜZƏRİ REZİNSİZ BARABAN

ÜZƏRİ REZİNSİZ BARABAN

İstənilən diametr (250 mm,276 mm,325 mm,400 mm və istənilən uzunluqda istehsalımız mövcuddur.İstehsalımızda
daşıyıcı,sabit barabanlar mövcuddur.İstehsalda vacib olan mərhələlərdən biridə istehsal olunan baraban materiallarının düzgün montajı ve xammalının keyfiyyətli olmasıdır.
Montaj mərhələsində istifadə olunan xammalın keyfiyyətli olması, barabanların istifadəsinin uzunömürlülüyünə yol açır.