Kvadrat gözlü ələk

Kvadrat gözlü ələk

*Kvadrat göz ələk setkaları*
Göz arası 3 mm -50 mm kimi istehsal edilib müştəriyə teqdim olunur.
Daha az dişli yolu sayəsində daha uzun istifadə müddəti yaranır.Gözlər arasında məftil sürüşmələri olacağı üçün + - oynayır.
Dişli izi az olduğundan istifadə müddəti daha uzundur.