SUSUZLANDIRMA ƏLƏYİ

SUSUZLANDIRMA ƏLƏYİ

Qum və çınqıl mədənlərində gil və digər tullantı materialların (torpağın 75 mikrondan kiçik mineral hissəciklərindən asılı olaraq) çıxarılması əsas problemlərdən biri olmuşdur. Spiral və vedrəli qum yuyan maşınlar kimi mədənlərdə istifadə edilən adi paltaryuyan maşınların aşağıdakı çatışmazlıqları var İncə hissəcikləri ayıra bilməmək Yüksək enerji sərfiyyatı və aşağı səmərəlilik Yüksək su sərfiyyatı Vahid qumun olmaması Paltaryuyan maşınların yeni nəsli Bu maşınlarda qum yuyulması su və enerji sərfiyyatında yüksək səmərəliliklə baş verir. Sistemin xüsusiyyətlərinə daxildir Standart və vahid qum istehsalı Beton istehsalı üçün faydalı olan incə hissəcikləri ayırmaq imkanı Optimallaşdırılmış su sərfiyyatı Qumun tərkibinin tənzimlənən nəmliyi Az yer tutması Asanlıqla dəyişdirilə bilən hissələr, nəticədə aşağı təmir xərcləri Qum yuyan maşın burada istehsal olunur. saatda 70, 100, 150, 200 və 250 ton gücündə Əsas qurğulara Palçıqlı su giriş çəni Su Pompası Hidrosiklonlar Susuzlaşdırma ələkləri daxildir