MİKRON ƏLƏK

MİKRON ƏLƏK

Mikron torlar rulon şəklində olur. Bu torlar daha xırda hissəciklərin ələnməsində isdifadə olunur.
Gil, Eheng, Gips.. istehsalatlarında istifadə olunur.