ÜZƏRİ PROFİLLİ LENT

ÜZƏRİ PROFİLLİ LENT

Yüksək yamaclı yerlərdə, beton zavodlarında, kömür mədənlərində, daş və qum karxanalarında üzəri profilli lentlər nəmli və ya həcmli materialların, həmçinin dənəvər materialların müəyyən bucaq altında yuxarıya daşınması üçün istifadə olunur. Lentin üzərindəki profillər, ümumiyyətlə 250-350 bucaqlı konveyerlərdə, materialların aşağı sürüşməsinin qarşısını alaraq mümkün qədər çox material daşımağa kömək edir.